UF Sistemleri

Ultrafiltrasyon sistemi ultrafiltrasyon membran kullanılarak gerçekleştirilen bir filtrasyon teknolojisidir. Membran filtrasyon teknolojisi membranların gözenek çapına göre sınıflandırılır. UF modüllerinin gözenek çapları 0,1 ile 0,01 mikron arasındadır, dolayısıyla bu çaptan büyük tüm partiküller geri çevirilir ve bu şekilde suyun arıtımı sağlanır. Böylece organik madde ve bulanıklık gideriminde yüksek bir performans sağlanmış olur. Ultrafiltrasyon sistemlerinin uygulandığı alanlardan birisi de içme suyu arıtımıdır. Çünkü konvansiyonel yöntemlerde klor eklenerek giderilmeye çalışılan mikroorganizmalar da herhangi bir kimyasal ilavesi olmadan sudan tutulur böylece hem fazladan kimyasal kullanımı engellenmiş olur hem de mikroorganizmaların kimyasallar ile reaksiyona girerek  THM (trihalometan) denilen insan sağlığına son derece zararlı yan ürünlerin üretimi engellenmiş olur. Aşağıdaki görselde de UF membranlarının tuttuğu ve geçirdiği partiküller gösterilmiştir. 

uf sistemleri bychim kimya

UF sistemlerinin sıkça kullanıldığı bir diğer alan ise suyun ters osmoz sistemine beslenmeden önceki ön filtrasyon kısmıdır. Ayrıca biyolojik arıtma sonrası suyun geri kazanımında da UF sistemleri tercih edilmektedir. Bu sebeplerden dolayı UF sistemleri işletmelerinizdeki maliyeti azaltır ve yüksek performans kazanmanızı sağlar.
Bychim Kimya olarak ultrafiltrasyon sistemlerimiz müşteri talebine bağlı olarak tam yada yarı otomatik şekilde projelendirilir ve UF membranları için Koch Membran Systems membranları kullanılır. UF sistemleri biyolojik arıtma ünitesinin eklenmesiyle kolaylıkla MBR sistemlerine dönüştürülebilmektedir. Firmamız UF sistemlerinde müşteri talebine bağlı olarak; anahtar teslim sistem verebildiği gibi sadece membran modülünü de temin etmektedir.
UF sistemlerinin sıklıkla kullanıldığı alanları şu şekilde sıralayabiliriz;
  • Endüstriyel katı-sıvı ayırma prosesler
  • Proses sularının geri kazanımı
  • Ters osmoz sistemlerine besleme öncesi ön filtrasyon
  • İçme suyu arıtımı