Seramik UF Membranları

 
seramik membran bychim kimyaAtıksu arıtımı ve geri kazanımı sektöründe kullanılan membranlar genellikle organik malzemeden üretilen polimerik membranlardır. Ancak endüstrinin gelişip farklılaşması dolayısıyla atıksu karakterizasyonlarının da değişip parametrelerin arıtımı zor hale gelmesi dolayısıyla günümüzde artık seramik membranlar da atıksu arıtımı ve geri kazanımında rol almaya başlamıştır.

​Seramik membranlar alüminyum oksit, zirkonyum, titanyum, silikon karbid gibi inorganik malzemeden üretilirler. Bunlardan alüminyum oksit ve silikon karbid en çok kullanılanlardandır. Yapıları gereği polimerik membrana göre ekstrem koşullara dayanımları daha yüksektir. Genel olarak kullanım alanları şu şekildedir.
 • İçme suyu arıtımı
 • Endüstriyel atıksu / proses suyu arıtımı
 • Membran Biyoreaktörler
 • UF sistemleri
 • RO sistemi öncesi ön arıtma (özellikle deniz suyu arıtımında)
seramik membran
Seramik membranların çalışma prensibi de plaka geometrisine sahip polimerik membranlarınki gibidir. Filtre edilecek medya membrana dıştan içeri doğru beslenir. Membran yıkaması ise polimerik membranlarda olduğu gibi rutin yıkamalarda hava ile periyodik yıkamalarda ise kimyasal ile gerçekleştirilir. Polimerik membrandan farkı ise, tıkanması çok daha uzun sürelerde gerçekleştiği için membran geri yıkama işlemi daha uzun aralıklarla gerekmektedir ayrıca dayanımı yüksek olduğundan 0-14 pH aralığında her türlü kimyasal ile yıkama yapılabilmektedir.
seramik membran kimya

 
seramik mebran 5 modüllü sistem Seramik membranların avantajları ve en önemli özellikleri ise şunlardır:
 • Yüksek akı değeri dolayısıyla düşük membran alanı ihtiyacı
 • Solventlere, yağ ve grese, yüksek sıcaklık ve basınca dayanıklık
 • Özellikle yağ ve su ayırımında eşsiz performans
 • Daha yüksek katı partikül dayanıklılığı (>100 NTU)
 • Daha geniş pH aralığına sahip su ve atıksularda çalışabilme
 • Yüksek geri kazanım oranı (%100’e yakındır)
 • Minimum bakım ve kolay işletim
 • 10 yıldan fazla kullanım ömrü
 • Düşük enerji tüketimi
 • Dayanımı yüksek olması dolayısıyla 0-14 pH aralığındaki kimyasallar ile membran yıkama yapılabilmesi
 • Ağır metal ve radyoaktif madde gideriminde verimli çalışma

Seramik membranlar polimerik membranların proseste etkili olamadığı özellikle aşağıdaki alanlarda tercih edilmektedir:
 • Yağ ve gres giderimi: RO sistemi performansını etkileyen en önemli faktörlerden biri besleme suyu karakterizasyonudur. RO sistemleri öncesinde çoğunlukla DAF üniteleri ve UF sistemleri kullanılmakta ve sudaki yağ-gres oranı azaltılmak istenmektedir. Ancak bu pahalı sistemler çoğu zaman yağ-gres oranını istenen miktara çekememektedir. Bu gibi durumlarda Cembrane seramik membranlar istenilen çözümü sunmaktadır. Çünkü seramik membranlar çok yüksek yağ-gres oranlarında bile çalışabilmektedir.    
 • Kompakt sistem arayışı: seramik membranlarda akı değeri polimerik membranlara göre çok daha yüksek değerlere (örneğin kuyu suları için 1250 L/m2.h, MBR sistemleri için 45-80 L/m2.h) çıkabilmektedir. Bu da gerekli membran alanını azalttığından daha az borulama ve daha az ekipman ihtiyacı olan bir sistem ortaya çıkarmaktadır. Sonuç olarak da ilk yatırım ve işletim maliyetleri de azalmaktadır. 
seramik membran test modülü

Bychim Kimya olarak Cembrane Ceramic Membrane firmasının silikon karbid malzemeden ürettiği plaka geometriye sahip, batık tipli seramik membranların Türkiye yetkili distribütörlüğünü yapmakta ve projelerimizde ürünlerini kullanmaktayız. Bu sayede polimerik membranların yetersiz kaldığı atıksular için ultrafiltrasyon ve MBR sistemleri ile yada müşteri talebine bağlı olarak sadece modül satışı ile müşterilerimizin sorunlarına çözümler sunmaktayız.
 Seramik membran uygulamalarında da polimerik membran uygulamalarımızda olduğu gibi müşteri talebine bağlı olarak pilot tesis yapılmakta ve membran atıksu karakterizasyonunu uyumluluğu incelenmektedir.

Pilot tesis uygulaması sayesinde, proje debisi için uygun olan membran alanı buna bağlı olarak da kaç adet membran gerekliliği en verimli şekilde hesaplanmaktadır. Ayrıca membran geri yıkamanın ne kadar sürede bir olacağı da belirlenebilmektedir. seramik membran yağ gress

Yağ-gres içeren atıksuyun seramik membranlı filtrasyon sisteminden geçirildikten sonraki hali

seramik membran pilot ünitesi
Seramik membran pilot ünitesi


Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız