PCB (Printed Circuit Board) Atıksuyundan Bakır ve Su Geri Kazanımı

Baskı devre; tek veya çift yüzeyi bakırla kaplı levhaların farklı yöntemler ile bir elektronik devre çiziminin aktarılması ardından devre elemanlarının bağlantı yollarının çıkarılması ile oluşturulan elektronik devre kartları sistemidir.
Baskı devre kartlarının kullanılması devrenin kapladığı alanın, ara bağlantıların ve kablo kullanımının en aza indirilmesini sağlar. Aynı zamanda baskı devre kartına devre elemanlarını monte etmek delikli pertinaksa devre kurmaktan çok daha  basit bir işlemdir ve süreyi kısaltmada etkin bir yöntem olarak kullanılır. Düzenli tasarlanmış bir baskı devre kartında olması muhtemel bir arızayı tespit etmek daha kolaydır. Baskı devreler, delikli pertinaksa kurulan kablo bağlantılarının ve ara bağlantıların çok olduğu diğer devrelere göre darbe ve sarsılmalara daha dayanıklıdır.
 
Bu baskılar sırasında kullanılan bakır kısa süre sonra işlevini yitirmekte, malzeme kalitesi düşmekte ve HCl asit ile sürekli rejenere edilmesi gerekmektedir. Bu da işletmelerdeki kimyasal maliyetini oldukça yükseltmektedir. Tüm bunlar hakkında bilgi ve laboratuar deneyimine sahip olan firmamız Bychim Kimya hibrit membran patentli teknolojisi ile Türkiye’de bir ilk olan PCB atıksuyundan hem bakır hem de suyu geri kazanarak işletmelere büyük oranda tasarruf sağlamaktadır. Hali hazırda uygulanmakta olan projemiz sayesinde tesiste üretilen bakırın tekrar kullanımı amaçlanmakta ve %70 oranında su geri kazanımı sağlanmaktadır.