İçme Suyu ve Proses Suyu Arıtımı

içme suyu ve proses suyu arıtımı bychim kimya

Dünyadaki içilebilir temiz su oranı oldukça azdır ve gün geçtikçe de azalmaktadır. Bu sebeple insanların içme suyu ihtiyacı ile, endüstriyel, ticari ve evsel kullanım için gerekli temiz su ihtiyacının karşılanabilmesi çevre mühendisliğinin en önemli görevlerinden biridir.

Su kaynaklarının gittikçe azalması ve var olan kaynakların da gün geçtikçe kirlenmesi nedeniyle membran filtrasyon teknolojisi içme suyu arıtımında ve proses suyu arıtımı sonucu suyun geri kazanımında hayati bir önem taşımaktadır. Koch Membran Systems ürünleri içme suyu standartlarında arıtılmış çıkış suyu verebilen membranlara sahiptir. Bychim Kimya olarak yer aldığımız içme suyu ve proses suyu arıtımı projelerimizde her prosesi ihtiyaç duyulan suyun kalitesini belirleyerek özel olarak tasarlamakta ve projelerimizde Koch Membran Systems ultrafiltrasyon membranlarını tercih etmekteyiz.

Ayrıca içme suyu arıtımı için yüksek oranda aşındırıcı partikül içeren sularda polimerik membranlar yerine seramik membranlar kullanarak başarılı sonuçlar elde etmekteyiz.

Proses suyu arıtımında ise özellikle fazla miktarda kimyasal ve solvent içeriği olan, sıcaklığı yüksek (50°C’nin üzeri) sular için son teknoloji ürünü olan distribütörlüğünü yaptığımız Cembrane Seramik Membranlar ile projeleriniz için başarılı sonuçlar sunabilmekteyiz.