Gri Su Uygulamaları

 
gri su uygulamaları bychim kimyaGünümüzde su kaynaklarının azalması sonucu suyun geri kazanımı ve tekrar kullanımı konusu çok büyük önem arz etmektedir. Bunun sonucunda evsel atıksuyun en büyük kısımlarından biri olan tuvalet suyu dışında kalan tüm atıksuları içermekte olan, atıksu çeşitleri içerisinde kirlilik yönünden en düşük seviyede bulunan ve en az kirletici içeren akım olan gri su arıtımdan sonra sulama ve yeraltı suyu beslemesi gibi yollarla su döngüsüne geri verilmesinin en kolay olduğu atıksu türüdür. Ayrıca gri su geri kazanımı ile günde yaklaşık % 50'ye yakın oranda su tasarrufu sağladığı için geri kazanım tesislerinde kullanılan içme suyu miktarını da azaltır.

Gri su arıtımında en etkin arıtma yöntemi ultrafiltrasyon ve MBR teknolojisidir. Distribütörlüğünü yaptığımız Koch Membrane Systems firmasının UF membranları ve MBR sistemleri gri su arıtımında müşteri memnuniyetini sağlamış ürünlerdir. Gri su arıtıma sistemimiz tam otomatik PLC ünitesi ile birlikte kullanımı son derece kolay bir arıtım üntesidir.
Gri su geri kazanımın başlıca avantajları şunlardır:
  • %50’ye aran su tasarrufu
  • Kullanım suyu olarak içme suyunun kullanılmasını önlemek
  • Doğal su kaynaklarını daha verimli kullanarak, sürdürülebilirliği arttırmak
  • Şebeke suyu dağıtım hattındaki yoğunluğun azalması böylelikle alt yapı ömrünün uzaması
  • Elde edilen suyun hijyen şartlarını sağlayacak nitelikte olması
Gri su arıtma ve geri kazanım sistemi arıtma aşamaları ve aşamaların akım şeması şeklinde gösterilişi aşağıda verilmiştir.
  • Birincil arıtma (dengeleme deposu)
  • İkincil biyolojik arıtma (filtrasyon deposu)
  • Kullanma suyu deposu

gri su bychim kimya