Galvaniz Kaplama Tesislerinde Asit ve Su Geri Kazanımı

                       atık su geri kazanım

Demir ve çelik gibi malzemeler bulundukları atmosferik ortamdan etkilenerek zaman içinde fiziksel, kimyasal ve elektriksel özelliklerini kaybederek korozyona uğramaktadırlar. Metalin paslanmasına neden olan dış etkenleri en aza indirmek, korozyona karşı direncini arttırmak ve üzerindeki yağ, pas gibi istenmeyen maddeleri yok etmek için veya estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla çeşitli kaplama yöntemleri uygulanmaktadır. Bu koruyucu yöntemlerin başlıcaları sıcak ve soğuk daldırma galvanizleme yöntemiyle çinko kaplamadır.
 
Malzemeler, fluxlama işleminden sonra kurutma banyosuna alınmaktadır. Kurutma banyosunda nem uzaklaştırılmakta ve böylece yüzey hazırlama işlemleri bu basamakta sona ermektedir. Yüzey hazırlama işlemi tamamlanmış malzemeler, ergimiş çinko banyosuna daldırılmakta ve galvanizleme işlemi 450 oC'de gerçekleştirilmektedir. Daha sonra yuzeysel bozunmayi onlemek icin çinko ile kaplanan malzemeler galvanizleme işleminden sonra soğutma tankına alınmakta ve proses burada sona ermektedir.
 
Asit banyosunun hibrit teknolojisi ile metal kirliliğinden uzaklaştırılarak daima temiz kalması ve bu banyodan katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi, durulama ve soğutma sularının membran teknolojiler ile kirliliklerinden arındırılmasıyla yüzey hazırlama prosesinde yer alan bu banyoların her daim temiz olması, açığa çıkan atık miktarının azaltılmasıyla tesis işletiminin optimum hale getirilmesi ve iyileştirilmesi sayesinde daha temiz üretime geçilmesi ve işletme sarfiyatlarının düşürülmesi amaçlanmaktadır. Asit banyolarında zamanla metal iyonların konsantrasyonu artmakta ve HCl konsantrasyonu azalmaktadır. Bunun sonucunda banyo çözeltileri çürük asit olarak atık hale gelmektedir. Çürük asit çözeltilerinin nakil ve bertarafı tesis işletimi için önemli bir problem teşkil etmektedir.
 
 Asit banyosunda metal iyon konsantrasyonlarının zamanla artması ve asit konsantrasyonunun zamanla azalması, pickling süresinin uzamasına neden olmakta ve yüzey hazırlama sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu yüzden asit banyo sularında iyon hibrit prosesler ile asit geri kazanımı hedeflenmekte, arıtma esnasında uzaklaştırılan Fe+3, Zn+2 gibi iyonlardan FeCl3, ZnCl2 gibi farklı alanlarda kullanım potansiyeline sahip katma değeri yüksek ürünlerin elde edilmesi planlanmaktadır. Ayrica tum bu bilesiklerin uzaklastirilmasi ile de su geri  kazanimi da  saglanmis olmaktadir. 

Prosesimizde soğutma banyo atıksularının hibrit teknolojisi ile arıtılması sonucunda atıksularının geri kazanımı yapılmakta, çinko bileşenlerinin banyo içerisinde birikmesi önlenerek ürünler üzerindeki leke oluşumunun engellenmesi sağlanmaktadır. Bu tür sanayilerde gerçekleştirilen geleneksel arıtma yöntemleri ile asit geri kazanımı ve katma değeri yüksek ürün eldesi gerçekleştirilememektedir.  
 
 
galvaniz bychim