Evsel Atıksu Arıtımı

Dünyadaki su kaynaklarının korunması ve su geri kazanımının gün geçtikçe önemini arttırması atıksu arıtımının da önemini arttırmıştır. Atıksu arıtımında ise en önemli basamaklardan biri insan kaynaklı oluşan, ağır metal içermeyenn organik kirlilik yükü yüksek evsel atıksuyun arıtımıdır. Bychim Kimya olarak “daha temiz bir dünya için inovasyon” görüşümüzle hareket ederek, evsel atıksu arıtımında, yönetmelik limitlerinin de üzerinde çıkış suyu kalitesi sağlayan suyun farklı amaçlarla tekrar kullanımına uygun projeler üretmekteyiz.

Firmamız evsel atıksu arıtımı uygulamalarında klasik paket arıtma ve diğer konvansiyonel arıtma sistemlerinden farklı olarak “Membran Biyoreaktör” sistemlerini kurmaktadır. Membran Biyoreaktör teknolojisi optimum maliyet, az yer kaplaması, daha kaliteli çıkış suyu sağlaması, konvansiyonel sistemlere göre daha yüksek KOİ ve BOİ giderimi gibi özelliklerden dolayı gün geçtikçe daha çok tercih edilen bir teknoloji olmaktadır. Sistemler kurulmadan önce konularında uzman teknik ekibimizce yapılan AR-GE çalışmaları neticesinde her bir evsel atıksu karakterizasyonuna uygun çözümler üretilmekte ve siz müşterilerimize sunulmaktadır. Atıksu karakterizasyonuna bağlı olarak, bu sistemleri kurarken distribütörlüğünü yaptığımız “KOCH Membrane Systems” ve “CEMBRANE Ceramic Membrane” ürünlerini kullanmaktayız.

Bychim Kimya olarak Evsel Atıksu Arıtımı gerçekleştirdiğimiz projeler aşağıda verilmiştir;

- Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisleriatık su arıtımı bychim kimya
- Kentsel Atıksu Arıtma Tesisleri
- Hastaneler (tıbbi atıklardan kaynaklanan atıksular hariç)
- Oteller
- Restaurantlar
- Yazlık Siteler ve Villalar
- Köy ve Belediyeler
- Dinlenme Tesisleri
- Okullar